Werken bij ThyssenKrupp Accessibility
A ThyssenKrupp Elevator company

Disclaimer

Deze website bevat slechts algemene informatie. ThyssenKrupp Accessibility heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. ThyssenKrupp Accessibility aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden in de tekst of mogelijke nadelige gevolgen daarvan.

 

Disclaimer mailverkeer

De informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Anderen dan deze(n) wordt verzocht het bericht terug te bezorgen en te vernietigen. Gebruik en verspreiding van informatie in dit bericht, in welke vorm dan ook, door anderen dan de geadresseerde(n) of andere tot kennisneming gerechtigde personen is niet toegestaan. ThyssenKrupp Accessibility en diens opdrachtgevers staan niet in voor de vertrouwelijkheid, tijdige ontvangst, volledige en correcte weergave en onschadelijkheid voor computersystemen van (onderdelen van) dit bericht. Aan dit bericht kunnen alleen rechten worden ontleend voor zover tussen de verzender en de geadresseerde(n) geen verschil van inzicht bestaat omtrent de letterlijke inhoud of weergave daarvan. Met bericht wordt mede bedoeld attachment(s).

 

Privacy

Gegevens die u via deze site aan ThyssenKrupp Accessibility verstrekt worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens kunnen worden opgenomen in een persoonsgegevensbestand. ThyssenKrupp Accessibility conformeert zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. ThyssenKrupp Accessibility stelt deze informatie niet ter beschikking aan derden met uitzondering van die gevallen, waarbij er sprake is van een wettelijke verplichting, een rechterlijke uitspraak of ter bescherming van de rechten van ThyssenKrupp Accessibility.

Van deze site worden bezoekersstatistieken bijgehouden, maar de identiteit van de bezoeker zal onbekend blijven!

 

COPYRIGHT © 2017 ThyssenKrupp Accessibility | Legal notice | Ons cookiebeleid | DOP
Vind je het goed dat we gebruik maken van een cookie voor Google Analytics? Ja, dat is goed
Lees meer over ons cookie-beleid.